Produkty regionalne i tradycyjne

Dodano 2012-06-22 przez Beata Biały

Produkty regionalne i tradycyjne

szkolenie w Pysznicy

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica przy współpracy z Wójtem Gminy Pysznica organizuje bezpłatne szkolenie dot. produktów regionalnych i tradycyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Szkolenie odbędzie się 28 czerwca w godz. 12.00 -15.00 w sali Domu Kultury w Pysznicy.

Szkolenie poprowadzą Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej UM w Rzeszowie.

Program szkolenia:
1. Regulacje prawne.
2. Procedura wypełniania wniosku.
3. Korzyści wynikające z rejestracji produktów tradycyjnych.
4. Korzyści wynikające z rejestracji produktów regionalnych.
5. Próba wyłonienia potencjalnych produktów tradycyjnych lub regionalnych.


Produkty tradycyjne są doskonałą formą prezentowania narodowych zwyczajów i odgrywają istotną rolę w pielęgnowaniu ważnego dla nas wszystkich dziedzictwa kulturowego, ich ochrona i promocja to krok w kierunku ocalenia od zapomnienia tradycji kulinarnych charakterystycznych dla kultury regionu i tym samym kraju.

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe, specyficzne dla danego regionu, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, wykorzystywanych co najmniej od 25 lat.

Z wnioskiem o wpis mogą występować: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wpis produktu lokalnego na listę produktów tradycyjnych to doskonały sposób na jego promocję, zwiększenie jego rozpoznawalności i utożsamianie z danym regionem.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz