Trwa remont

Dodano 2012-05-04 przez Beata Biały

Trwa remont

wokół Domu Ludowego w Jastkowicach

W lipcu 2011 roku Gmina Pysznica złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w centrum Jastkowic dla potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych". W procedurze konkursowej nasz wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 16 lutego 2012 r. zostala podpisana umowa z Samorządem Wójewództwa Podkarpackiego na podstawie której Gminie Pysznica przyznana została pomoc w formie refundacji w wysokości 100 601 zł.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 184 905,90 zł.

 

W ramach tego zadania uporządkowane i zagospodarowane zostanie otoczenie Domu Ludowego w Jastkowicach, powstanie parking, chodniki i alejki, oświetlenie parkowe, dużo zieleni oraz mała architektura parkowa.

 

Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na połowę czerwca 2012 roku.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz