Gminne obchody Święta 3 Maja

Dodano 2012-05-02 przez Beata Biały

Gminne obchody Święta 3 Maja

odbyły się w PSP w Krzakach

"... dla dobra powszechnego,

dla ugruntowania wolności,

dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic,

z największą stąłoscią ducha

nienijszą konstytucję uchwalamy ..."

 z Preambuły Konstytucji 3 Maja

 

Dnia 30 kwietnia 2012 roku odbyła się uroczysta wieczornica z okazji uchwalenia Kobstytucji 3 Maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach.

 

Zebranych gości przywitali gospodarze uroczystości czyli: Pan Tadeusz Bąk - Wójt Gminy Pysznica oraz Pan Tadeusz Kowalik - Dyrektor PSP w Krzakach:

 

"Z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowaliśmy spotkanie kilku pokoleń naszego srodowiska. Wszyscy przecież tworzymy wielką rodzinę, której na imię Polska.

 

Konstytucja 3 Maja słusznie moze sie szczycić pierszeństwem na kontynencie europejskim. wyprzedziąl ją tylko amerykańska Konstytucja, która do dzisiaj jest ustawą zasadniczą tego wielkiego mocarstwa.

 

Naszej Konstytucji majowej przypadł inny los. stala się ona raczej ostatnim słowej dziejów I Rzeczypospolitej, ktora była państwem wielu narodów. Była też ostatnim wyrazem mądrości obwatelskiej i odpowiedzialnosci politycznej, który przyszedł już niestety za późno i nie zdołał zahamować procesu upadku tego wielkiego organizmu, zagrożonego już wówczas śmiertelnie od zewnątrz, a także toczonego od wewnątrz ciężką chorobą.

Niemniej ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym poczatkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczyspospolitą walczyli, dla nie ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim.


Bez przesady można powiedzieć, iż Konstytucja 3 Maja uchwalona w roku 1791 stala się podstawą nowej polskiej państwowości w roku 1918, kiedy to klęska wojenna wszystkich trzech zabarców otworzyąl drogę do niepodległości II Rzeczypospolitej.

Jednakże również i teraz, po przełomowych wydarzeniach roku 1989, ten sam dziejowy dokument zasługuje, aby stał się wzorcowym punktem odniesienia dla nowej Konstytucji, na której oprze się życie cąłej państwowej wspólnoty.

Cieszę sie że tą uroczystość uświetnili zaproszeni goście wśród kórych witam serdecznie wspólgospodarza dzisiejszej uroczystosci wójta Gminy Pysznica pana Tadeusza Bąka.

 

Witam

Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica pana Józefa Gorczycę, radnych Rady Gminy Puysznica i radnych Powiatu Stalowowolskiego


Witam

księzy parafii Jastkowice, Pyszncia,Kłyżów i Krzaki


Witam,

zastępcę Wójta Gminy Pysznica pana Aleksandra Jabłońskiego

sekretarza Gminy Pysznica pana Stanisąłwa Palenia


Witam

dyrektorów szkól i przedszkola

kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Pysznica


Witam

sołtysów poszczególnych sołectw


Serdecznie witam młodzież szkolną, rodziców, mieszkańców sołectwa i gminy

Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystosci"

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz