Kolejna edycja projektu

Dodano 2012-03-28 przez Beata Biały

Kolejna edycja projektu

Czas na aktywność w gminie Pysznica

W dniu 23 marca o godz. 10.00 w Domu Kultury w Pysznicy odbyło się otwarcie V edycji projektu "Czas na aktywność w gminie Pysznica" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziłanie 7.1.1. realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk. Powitał on wszystkie osoby biorące udział w projekcie, nawiązał do zrealizowanych poprzednich edycji projektu "Czas na aktywność w gminie Pysznica". wójt gminy Pysznica zachęcał ciepłymi słowami uczestników do aktywnego udziału w proponowanych formach wsparcia.

 

Gmina Pysznica zabezpieczyła na ten projekt środki finansowe w wysokości 10% ogólnej wartości projektu.

 

Głównym celem tegorocznej edycji jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 11 osób z terenu gminy Pysznica.

 

(tekst i zdjecia OPS w Pysznicy)

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz