Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dodano 2012-03-15 przez Beata Biały

Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 14 marca 2012 roku, w Rzeszowie Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Wysokośc dotacji na ten cel wynosić będzie 220 000 zł.

 

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Zdjecia Philipp Zalewski

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz