Informacje na temat możliwości

Dodano 2012-03-13 przez Beata Biały

Informacje na temat możliwości

pozyskania środków na działalność

W dniu 12 marca 2012 roku w sali USC w Pysznicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Forum Mieszkańców "Sanłeg" Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Zaleszanach przy współpracy z gminą Pysznica, a poprowadziła je Pani Jolanta Wiśniewska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Szkolenie związane było z planowanym od 16 kwietnia do 15 maja 2012 roku przez  LGD „SANŁĘG” naborem wniosków m.in. na nastepujace działania:

• „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
• „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”


Na szkoleniu omówione zostały warunki uzyskania pomocy oraz sposób wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania.


Więcej informacji na temat planowanego naboru:
Biuro LGD „SANŁĘG” w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3, tel/fax – 15 845-07-78, spolek@sanleg.pl

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz