Wycinka samosiewek i odrostów

Dodano 2012-02-29 przez Beata Biały

Wycinka samosiewek i odrostów

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 22kVStalowa Wola -Abramowice

 

Przedsiębiorstwo wielbranżowe "DRWALEX"  Andrzej Dąbrowski informuje, że działajac na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych - WSCHÓD S.A. w Radomiu, na terenie gminy Pysznica prowadzone będa prace zwiazane z wycinką samosiewek i odrostów rosnących w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 22 kV Stalowa Wola - Abramowice. Prace te prowadzone będą od dnia 1 marca 2012 roku w ramach harmonogramu wycinek przy użyciu m.in. rozdrabniaczo-frezarek. Pnie drzew będą pozostawione do zagospodarowania przez własciciela działki, a samosiewki, odrosty i gałęzie będą zutylizowane. Zgodnie z PN - 98/E-05100-1  "minimalna odległość koron drzew z uwzględnieniem średnich piecioletnich przyrostów, od przewodów linii powinna wynosić dla linii 220kV nie mniej niż 5,5, metra w poziomie.

 

Zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz. 741 ze zm.) właściciel - użytkownik wieczysty nieruchomości jest zobowiązany udostepnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urzadzeń służacych do przesyłania energii elektrycznej.

 

Ze strony PSE WSCHOD S.A. sprawę nadzoruje KZSiL Lublin Pan Roman Szafrański tel. 695-353-763

 

Więcej informacji  [zobacz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz