Zakończona została kolejna inwestycja

Dodano 2011-10-12 przez Beata Biały

Zakończona została kolejna inwestycja

w ramach pozyskanych środków z PROW

 

W lipcu 2010 r. gmina Pysznica złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" na zadanie pod nazwą: "Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pysznica".

Po pozytywnej ocenie wniosku na realizację tego zadania w dniu 5 maja 2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pysznica na dofinansowanie.

W dniu 14 czerwca 2011 r. Gmina Pysznica podpisała umowe z wykonawcą: Firmą Budowlaną REM-BUD-I Spółka Jawna Branosław Drąg.

 

W ramach realizacji zadania wykoanne zostały:

 

- trybuny, chodnik, ogrodzenie na boisku sportowym w Pysznicy

- trybuny, chodnik na boisku sportowym w Jastkowicach

- droga dojazdowa i parking przy stadionie w Jastkowicach

 

 

Całkowity koszt inwestycji to 701 975,35 zł w tym koszty kwailifikowane 570 910,42 zł zaś kwota dofinansowania z PROW to 428 182,82 zł

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz