Mamy dodatkowe środki

Dodano 2011-07-26 przez Beata Biały

Mamy dodatkowe środki

na realizację inwestycji w gminie Pysznica

1. Gmina Pysznica otrzymała promesę na kwotę 100 000 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinsowującą w 2011 roku zadania:

- remont drogi gminnej nr 101207R Jastkowice ul. Wałowa (km0 +000-0+500)

-remont drogi wewnętrznej Pysznica ul. Zasanie (dz.nr ewid.5843) (km 0 +000-0+350)

Promesę Wójtowi Gminy Tadeuszowi Bąkowi wręczył 21 lipca w Rzeszowie Minister Jerzy Miller.

 

2. 35 000 zł dofinansowania z programu realizowanego przez Samorząd Wojewodztwa Podkarpackiego "Bezpieczne boiska Podkarpacia" pozwoli na wykonanie remontu ogrodzenia boiska sportowego w Jastkowicach.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz