Relacja z IX sesji Rady Gminy Pysznica

Dodano 2011-07-20 przez Beata Biały

Relacja z IX sesji Rady Gminy Pysznica

która odbyła się 20 lipca 2011 r.

IX sesję Rady Gminy Pysznica otworzył Pan Józef Gorczyca - Przewodniczacy Rady Gminy. W sesji oprócz wszystkich radnych i sołtysów wzięli udział również: Pan Tadeusz Bąk - Wójt Gminy Pysznica, Pan Aleksander Jabłoński - Zastępca Wójta, Pani Bogusława Sondej - Skarbnik Gminy, Pan Stanisław Paleń - Sekretarz Gminy oraz Pani Małgorzata Galczak - radca prawny.

W sesji uczestniczyli także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Pysznica.

Sesja przebiegła zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pysznica.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie obrad sesji

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz