Czas na aktywność w gminie Pysznica

Dodano 2011-03-29 przez Beata Biały

Czas na aktywność w gminie Pysznica

projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy

W dniu 28 marca 2011 r. w Domu Kultury w Pysznicy odbyło się otwarcie IV edycji projektu „Czas na aktywność w gminie Pysznica” współfinansowanego z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy.
Otwarcia dokonał Wójt gminy Pan Tadeusz Bąk. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w związku z trudną sytuacją na rynku pracy, szansa wzięcia udziału w projekcie  realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pysznicy  i możliwość  zdobycia nowych kwalifikacji może być pomocne w odnalezieniu się osób nieaktywnych zawodowo  na rynku pracy.
Gmina zabezpiecza wkład własny w wysokosci 10% ogólnej wartości projektu. Głównym celem tegorocznej edycji tego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej  11 osób   z terenu gminy Pysznica.

 

 

Informacja i zdjęcia udostepnione przez OPS w Pysznicy

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz