Roczny Program Współpracy samorządu gminy Pysznica

Dodano 2010-12-13 przez Beata Biały

Roczny Program Współpracy samorządu gminy Pysznica

z organizacjami pozarządowymi

W związku z realizacją art. 15 ust. 2d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 informujemy, iż każdy podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego zgodnie z w/w ustawą jest uprawniony do zgłoszenia przedstawiciela do bazy członków komisji konkursowych – do dnia 31 grudnia 2010 r.

Roczny Program Współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 [pobierz]

Załącznik nr 1 [pobierz]

Załącznik nr 2 [pobierz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz